TẠI SAO CẦN THIẾT KẾ LOGO

QUY TRÌNH THIẾT KẾ LOGO

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ

#1 CƠ BẢN
499,000đ
Dành cho các cửa hàng nhỏ, nhu cầu cơ bản.
 • Phương án thiết kế: 1
 • Số lần chỉnh sửa: 3
 • Triển khai: 3-6 ngày
 • File bàn giao: AI, PNG, JPG
Đăng ký
#2 NÂNG CAO
1,000.000đ
Dành cho các cửa hàng nhỏ, nhu cầu cơ bản.
 • Phương án thiết kế: 2
 • Số lần chỉnh sửa: 5
 • Triển khai: 4-8 ngày
 • File bàn giao: AI, PNG, JPG
Đăng ký
#3 C.Nghiệp
5,000,000đ
Dành cho các cửa hàng nhỏ, nhu cầu cơ bản.
 • Phương án thiết kế: 3
 • Số lần chỉnh sửa: 3
 • Triển khai: 15-30 ngày
 • File bàn giao: AI, PNG, JPG
 • Brand guideline
Đăng ký