Quảng cáo Google Adsense và Google Adwords 

Quảng cáo Google đang có sự phát triển mang tới việc tối ưu hóa, kết nối hàng triệu doanh nghiệp tới khách hàng trên nền tảng Internet. Trong đó, rất nhiều người cảm thấy khó khăn trong sự khác biệt giữa quảng cáo Google Adsense và Google Adwords. Rất nhiều người đã nghĩ hai công cụ quảng cáo này hoàn toàn giống nhau.